Třicetiletá válka 1618 – 1648

Regiment Schifer

Příčinou této dlouhé a krvavé války byly náboženské spory mezi katolickou církví a protestanty a posléze boj o politickou dominanci v Evropě.

Významná část této války se odehrávala v českých zemích, kde také původně vypukla Stavovským povstáním. Centrem našeho zájmu je pak neúspěšné obléhání Brna švédskými vojsky roku 1645.