Sedmiletá válka 1756 – 1763

Infanterie Regiment Sachsen-Hildburghausen

Sedmiletá válka byl rozsáhlý konflikt mezi Rakouskem, Francií a Ruskem spojených proti Prusku a Velké Británii. České země na sobě nesly velkou tíhu konfliktu, protože byly dějištěm několika důležitých bitev Prusko-Rakouského bojiště, jako například střetnutí u Štěrbohol nebo proslulé bitvy u Kolína.

Tehdejším majitelem regimentu byl princ Joseph von Sachsen-Hildburghausen.