První světová válka 1914 – 1918

Infanterie Regiment Nr.8 Erzherzog Carl Stephan

První skutečně světový konflikt vypukl v létě roku 1914. Válčící mocnosti se rozdělily do dvou táborů, Ústředních mocností v čele s Německem, Rakouskem-Uherskem a Tureckem, a Spojenců v čele s Francií, Velkou Británií a Ruskem.

Konflikt zuřil až do roku 1918, kdy došlo k zhroucení Centrálních mocností.

Tehdejším majitelem regimentu byl arcivévoda Karel Štěpán.