Obsazení Bosny a Hercegoviny 1878

Infanterie Regiment Nr.8 von Abele

Poté, co mocnosti souhlasily na Berlínském kongresu s tím, aby Rakousko-Uhersko spravovalo Bosnu a Hercegovinu, Rakouské vojsko překročilo řeku Sávu a začalo s obsazováním území. Odpor místních byl značný, a na mnoha místech se obyvatelé dokonce spojili s tureckou armádou. Válka byla zakončena 4. října 1878 a Bosna a Hercegovina se stala de facto součástí Rakouska-Uherska, i když formálně zůstávala součástí Osmanské říše.

Tehdejším majitelem regimentu byl generál Vinzenz von Abele.