1. československý armádní sbor

Po dlouhých vyjednáváních se sovětskou vládou se začala v uralském Buzuluku formovat počátkem roku 1942 jednotka, která měla být základem nové československé armády. Hlásili se do ní vojáci československého legionu, čeští občané žijící v SSSR, slovenští zajatci a přeběhlíci a později také volyňští Češi.

Pod velením Ludvíka Svobody se pak zúčastnili mnoha bojů, např. o Sokolovo, o Kyjev a Duklu. Svoji pouť pak zakončili osvobozením severní a střední Moravy.

Jejich bojové schopnosti je proslavily po celém světě a mnohým vojákům se dostalo vysokých poct a vyznamenání. Za zmínku stojí kupříkladu kpt. Jaroš, který jako první cizinec vůbec obdržel titul Hrdina SSSR.